„Złowieszczy oktet” to osiem podstawowych zaburzeń, które przyczyniają się do patofizjologii cukrzycy typu 2

Osiem podstawowych zaburzeń: czynności trzustki, jelit, tkanki tłuszczowej, nerek, mięśni, mózgu i wątroby, które odgrywają rolę w patomechanizmie cukrzycy1.

Obok tych podstawowych zaburzeń zaproponowano klasyfikację betacentryczną, w której komórka beta jest centrum wielu szlaków pośredniczących w powstawaniu hiperglikemii2.

W klasyfikacji betacentrycznej zidentyfikowano 3 dodatkowe szlaki uczestniczące w powstawaniu hiperglikemii2:

Optymalna strategia jest definiowana jako zastosowanie jak najmniejszej liczby leków wpływających na jak największą liczbę szlaków uczestniczących w powstawaniu hiperglikemii2,3.

T2DM: Type 2 diabetes mellitus

REFERENCJE

1. Thrasher J. Pharmacologic Management of type 2 diabetes mellitus: available therapies. Am J Cardiol. 2017; 120 [suppl]: 4–16.

2. Schwartz SS, Epstein S, Corkey BE, Grant SFA, Gavin III JR, Aguilar RB. The time Is right for a new classification system for diabetes: rationale and implications of the bcell–centric classification schema. Diabetes Care. 2016; 39: 179–186.

3. DeFronzo RA, Eldor R, AbdulGhani M. Pathophysiologic approach to therapy in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. Diabetes Care. 2013; 36(2): 127–138.

PL-NON-00216

Powiązane produkty: