Nasze produkty

2021-11-23T10:18:56+01:00
Wirus odry, szczep enders – edmonston (żywy, atenuowany), wirus świnki, szczep jeryl lynn™ [poziom b] (żywy, atenuowany), wirus różyczki, szczep wistar ra 27/3 (żywy, atenuowany)
2022-01-18T10:25:25+01:00
25 g polisacharydu otoczkowego każdego z 23 serotypów Streptococcus pneumoniae: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F
2021-11-23T10:52:56+01:00
Reasortanty ludzko - bydlęce rotawirusa (żywe), wytwarzane w hodowli komórek linii vero