Sprawdź swoją wiedzę z wyników badań KN-189 i KN-407 i zobacz poprawną odpowiedź

Jeśli zaznaczone odpowiedzi są właśnie takie to serdecznie gratulujemy!

W którym badaniu KN oraz w której subgrupie pacjentów zaobserwowano najwyższy wskaźnik ORR?
w badaniu KN-189, subgrupie PD-L1 TPS ≥50%
w badaniu KN-407 subgrupie PD-L1 TPS <1%
w badaniu KN-407, subgrupie PD-L1 TPS ≥50%

Odpowiedź

KEYNOTE-407: Obiektywne odpowiedzi1

Na podstawie wyników badania KN 189, największa redukcja ryzyka zgonu wyniosła:
45% u pacjentów z PD-L1 TPS <1%
45% u pacjentów z PD-L1 TPS 1-49%
45% u pacjentów z PD-L1 TPS ≥50%

Odpowiedź

Która terapia zajmuje 1. miejsce w rankingu immunoterapii (biorąc pod uwagę skuteczność i profil bezpieczeństwa) opublikowanym w ESMO Open?
Pembrolizumab w monoterapii
Pembrolizumab w połączeniu z chemioterapią
Podwójna immuniterapia w połączeniu z chemioterapią

Odpowiedź

Skuteczność i bezpieczeństwo3

Uszeregowano badania korzystając z SUCRA (powierzchnia pod skumulowaną krzywą rankingową): im bliżej 1, tym bardziej prawdopodobne jest, że terapia jest najlepsza pod względem danego wyniku (OS, PFS, ORR, bezpieczeństwo).

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i czas poświęcony na wypełnienie quizu. Zdobyta wiedza przełoży się
na więcej jutra dla nowych pacjentów.

Państwa zaangażowanie jest dla nas ważne.
Z najlepszymi życzeniami
MSD

KEYTRUDA® – PIERWSZA i JEDYNA
refundowana immunoterapia w 1LL zaawansowanego NDRP niezależnie od ekspresji PD-L1*
KV Keyrtuda

W jakim stopniu dostarczone treści są przydatne i spełniają Pani/Pana oczekiwania?

Referencje:
1. Novello S, et al. Pembrolizumab Plus Chemotherapy in Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer: 5-Year Update of the Phase III KEYNOTE-407 Study. J Clin Oncol. 2023; 41(11):1999–2006. doi:10.1200/ JCO.22.01990. 2. Garassino MC, et al. Pembrolizumab Plus Pemetrexed and Platinum in Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer: 5-Year Outcomes From the Phase 3 KEYNOTE-189 Study. J Clin Oncol. 2023; 41(11):1992–1998. doi:10.1200 JCO.22.01989. 3. Siciliano MA, et al. ESMO Open. 2022 Jun;7(3):100465.

PL-LAM-00063 wyd. 08.2023