Początkowe leczenie cukrzycy typu 2

Początkowe leczenie cukrzycy typu 2 zalecane przez ADA obejmuje zmianę stylu życia i monoterapię, zwykle metforminą

ADA zaleca metforminę jako lek pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2, chyba że jest ona przeciwwskazana lub nie jest tolerowana, ze względu na skuteczność, bezpieczeństwo oraz koszty1.

W cukrzycy typu 2 występuje osiem podstawowych zaburzeń, znanych pod wspólną nazwą „złowieszczy oktet”, które przyczyniają się do patofizjologii choroby1. Obejmują one dysfunkcje wydzielania insuliny, osłabiony efekt inkretynowy, zwiększoną lipolizę, zwiększoną reabsorpcję glukozy, zmniejszone zużycie glukozy, dysfunkcje neurotransmiterów, zwiększoną wątrobową produkcję glukozy i zwiększone wydzielanie glukagonu1. Patologie w trzustkowych komórkach alfa i beta, jelitach, tkance tłuszczowej, nerkach, mięśniach, mózgu i wątrobie przyczyniają się do rozwoju hiperglikemii w cukrzycy1.

Metformina hamuje wątrobowe wytwarzanie glukozy i poprawia wrażliwość na insulinę1. Oprócz kontroli glikemii metformina prowadzi do poprawy zaburzeń czynności śródbłonka, hemostazy, stresu oksydacyjnego, insulinooporności, profilu lipidowego i redystrybucji tłuszczu1. Wiąże się z minimalnym ryzykiem hipoglikemii i może być stosowana z każdym innym dostępnym lekiem obniżającym stężenie glukozy1.

ADA: Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne

REFERENCJE

1. Thrasher J. Pharmacologic Management of type 2 diabetes mellitus: available therapies. Am J Cardiol. 2017; 120[suppl]: 4–16.