Pacjentka Patrycja – leczenie wysokiego stężenia glukozy

LECZENIE WYSOKIEGO STĘŻENIA GLUKOZY U PATRYCJI

W trakcie wizyty kontrolnej stężenie HbA1c u Patrycji wynosiło 8,7% (72 mmol/mol). Obecnie pacjentka przyjmuje metforminę w dawce 2000 mg i gliklazyd w dawce 160 mg dwa razy na dobę. W celu osiągnięcia docelowych wartości glikemii u Patrycji lekarka postanowiła porozmawiać z nią o leczeniu cukrzycy.

QUIZ