Pacjent Łukasz – zindywidualizowana opieka

ZINDYWIDUALIZOWANA OPIEKA NAD ŁUKASZEM

Łukasz wymaga terapii dostosowanej do jego potrzeb. Przyjmuje dwa leki przeciwcukrzycowe i boi się dodania trzeciego leku, w szczególności insuliny.

QUIZ