Pacjent Łukasz – wybór leczenia

WYBÓR LECZENIA

Łukasz przyjmuje metforminę w skojarzeniu z sitagliptyną. Cierpi na choroby współistniejące i nie lubi ćwiczyć.

QUIZ