Pacjent Jakub – zastąpienie pochodnej sulfonylomocznika

ZASTĄPIENIE POCHODNEJ SULFONYLOMOCZNIKA INNYM LEKIEM

U Jakuba rozpoznano cukrzycę typu 2 dwa lata temu. Rozpoczął wtedy przyjmowanie metforminy w dawce 2000 mg/dobę. 3 miesiące temu lekarka dodała pochodną sulfonylomocznika (SU) do jego leczenia. Jednak od tego czasu Jakub przybiera na wadze, a jego stężenie HbA1c obniżyło się o zaledwie 0,2%. Dodatkowo zmaga się z epizodami hipoglikemii, z którymi radzi sobie, jedząc czekoladę.

Jakie leczenie byłoby Pana/Pani zdaniem zalecane w przypadku Jakuba?