Pacjent Jakub – dodatkowe badania

DODATKOWE BADANIA/KONSULTACJE

Ciśnienie krwi Jakuba jest prawidłowe (130/70 mmHg), a jego profil lipidowy mieści się w zakresie wartości prawidłowych. Przyjmuje 20 mg atorwastatyny na dobę. Czynność jego nerek jest prawidłowa (eGFR wynosi 80 ml/min/1,73 m2).

Czy należy przeprowadzić dodatkowe badania/konsultacje w przypadku tego pacjenta?