Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych wybranym pacjentom rekomenduje się stosowanie inhibitorów SGLT2

Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych wybranym pacjentom rekomenduje się stosowanie inhibitorów SGLT2 oraz agonistów receptorów GLP-11,2,3,4

Zarówno amerykańskie, jak i europejskie wytyczne zalecają stosowanie inhibitorów SGLT2 oraz agonistów receptorów GLP-1 wybranym pacjentom z cukrzycą typu 21,2,3,4.

Jeżeli po upływie 3 miesięcy założony cel HbA1c nie zostanie osiągnięty, zaleca się zintensyfikowanie leczenia1,2.
Jeżeli założony cel HbA1c nie zostanie osiągnięty przy początkowej monoterapii metforminą po około trzech miesiącach, zarówno amerykańskie, jak i europejskie wytyczne zalecają stopniowe wprowadzenie leków redukujących stężenie glukozy, aby utrzymać docelowy poziom HbA1c1,2

Wybór leku dołączanego do metforminy jest uzależniony od wywiadu oraz charakterystyki klinicznej pacjenta, w tym występowania potwierdzonej ASCVD lub czynników wysokiego ryzyka ASCVD oraz innych chorób współistniejących2.

U pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, według wytycznych ADA z 2020 r., zaleca się włączenie inhibitorów SGLT2 lub agonistów receptora GLP-1 jako terapii z udowodnionymi korzyściami sercowo-naczyniowymi, niezależnie od poziomu HbA1c2.

zgodnie-z-zaleceniami-towarzystw-naukowych-wybranym-pacjentom-rekomenduje-sie-stosowanie-inhibitorow-sglt2

ADA/EASD zalecają stosowanie inhibitorów SGLT2 oraz agonistów receptora GLP-1 u pacjentów z HbA1c przekraczającym 75 mmol/mol (9%), co dodatkowo wpłynie korzystnie na redukcję masy ciała oraz zmniejszenie ryzyka hipoglikemii1.

Według wytycznych ESC/EASD z 2019 r., zaleca się włączenie metforminy, inhibitorów SGLT2 oraz agonistów receptora GLP-1 w pierwszej linii leczenia u pacjentów z cukrzycą i ASCVD3.

Zgodnie z aktualizacją z 2019 r. do raportu konsensusu ADA/EASD zaleca stosowanie inhibitorów SGLT2 u pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz niewydolnością serca, zwłaszcza u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową, w celu zmniejszenia ryzyka ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca, wystąpienia poważniejszych zdarzeń niepożądanych związanych z układem sercowo-naczyniowym oraz zgonu z powodu sercowo-naczyniowego4.

HbA1c: Hemoglobina glikowana

ASCVD: Miazdzycowa choroba układu sercowo-naczyniowego

ADA: Amerykanskie Towarzystwo Diabetologiczne

ESC: Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

EASD: Europejskie Stowarzyszenie Badan nad Cukrzyca

SGLT2: Kotransporter glukozowo-sodowy 2

GLP-1: Glukagonopodobny peptyd typu 1

REFERENCJE

1. Davies MJ et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018; 41(12): 2669–2701.

2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Section 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment. Diabetes Care. 2020; 43(1): 98–110.

3. Cosentino F et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal 2020; 41(2): 255–323.

4. Buse JB et al. 2019 update to: Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 2020; 63: 221–228.

PL-NON-00227

Powiązane produkty: