Około 18% pacjentów z cukrzycą typu 2 doświadcza łagodnych lub umiarkowanych epizodów niskiego poziomu cukru we krwi

Około 18% pacjentów z cukrzycą typu 2 doświadcza łagodnych lub umiarkowanych epizodów niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii)1

Hipoglikemia jest głównym czynnikiem ograniczającym wyrównanie glikemii w cukrzycy2. Epizody hipoglikemii mogą niekorzystnie wpływać na narządy/procesy zachodzące w organizmie1,2.

Hipoglikemia jest potencjalnie szkodliwa dla organizmu – wpływa na procesy kognitywne, metaboliczne, układu nerwowego oraz pracę serca2.

Wpływ na pracę mózgu oraz funkcje poznawcze

Łagodna lub umiarkowana hipoglikemia* wpływa na takie funkcje poznawcze jak czas reakcji, zapamiętywanie oraz funkcje wykonawcze. Epizody ciężkiej hipoglikemii zwiększają ryzyko demencji, a także mogą spowodować trwałe uszkodzenia neurologiczne2.

Wpływ na prace serca

Incydenty hipoglikemii mogą także powodować zdarzenia sercowo-naczyniowe takie jak udar, zawał mięśnia sercowego oraz ostra niewydolność serca1.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów 

Poruszanie się pojazdem często stanowi duża cześć codziennego życia, a cukrzyca może upośledzać zdolność jego prowadzenia z powodu przewlekłych powikłan, które zaburzają funkcje czuciowe lub ruchowe. Z kolei przejściowe upośledzenie funkcji poznawczych czy utrata przytomności mogą zostać wywołane hipoglikemią3.

Wpływ na jakość życia 

Łagodna lub umiarkowana hipoglikemia może z czasem negatywnie wpływać na jakość życia u osób dorosłych chorujących na cukrzycę typu 2. Pogorszeniu może ulec ogólne samopoczucie oraz jakość snu. Pojawić się może również silny strach przed hipoglikemią i obniżenie wydajności pracy4.

* Lekka postać hipoglikemii jest określana jako zespół objawów, z którymi chory jest w stanie sobie poradzić bez pomocy osób trzecich4.

REFERENCJE

1. Torre C et al. Real-world prevalence of mild to moderate hypoglycemic episodes in type 2 diabetes in Portugal: Results from the HIPOS-PHARMA study. Prim Care Diabetes. 2018; 12(6): 537–546.

2. Nilsson M et al. Experimental non-severe hypoglycaemia substantially impairs cognitive function in type 2 diabetes: a randomised crossover trial. Diabetologia. 2019; 62(10): 1948–1958.

3. Diabetes Canada 2018 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada. Can J Diabetes. 2018; 42(1): 1–325.

4. Polonsky WH, Fisher L, Hessler D. The impact of nonsevere hypoglycemia on quality of life in patients with type 2 diabetes. J Diabetes Complications. 2018; 32(4): 373–378.

PL-NON-00231

Powiązane produkty: