Najnowsze możliwości leczenia chorych z rozpoznaniem potrójnie ujemnego raka piersi

Katarzyna Pogoda, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld,

Michał Kunkiel, Anna Niwińska, Zbigniew Nowecki

z komentarzem prof. Macieja Krzakowskiego