List przewodni

Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa URPL.