Istnieje osiem głównych zjawisk będących podłożem patofizjologii cukrzycy typu 2

Leki przeciwcukrzycowe mogą nie tylko zmniejszać hiperglikemię, lecz także wpływać na patomechanizmy będące podłożem choroby2.

Osiem głównych zjawisk patofizjologicznych obejmuje1:

  1. Zmniejszenie sekrecji insuliny przez komórki beta trzustki
  2. Upośledzenie sekrecji i działania inkretyn
  3. Nasilenie lipolizy w tkance tłuszczowej
  4. Zwiększenie reabsorpcji glukozy w nerkach
  5. Zmniejszenie wychwytywania glukozy przez komórki mięśniowe
  6. Zaburzenia funkcji neurotransmiterów mózgowych
  7. Zwiększenie produkcji glukozy w wątrobie
  8. Zwiększenie sekrecji glukagonu (komórki alfa)

Rys. Zjawiska przyczyniające się do powstania hiperglikemii w cukrzycy typu 23.
HGP – wątrobowa produkcja glukozy.
Rysunek opracowany na podstawie przypisu nr 3.

Celem leczenia cukrzycy powinno być opóźnienie postępowania choroby oraz unikanie niepowodzeń leczenia3.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą wielonarządową o złożonej etiologii, dlatego leczenie powinno być skoncentrowane na leżących u jej podłoża zaburzeniach patofizjologicznych, a nie wyłącznie na redukcji stężenia glukozy we krwi1,2.

– Skuteczne leczenie cukrzycy typu 2 wymaga zatem zastosowania terapii skojarzonych w celu zmniejszenia rozwoju zaburzeń2.
– Leczenie powinno opierać się na zmniejszaniu rozwoju poszczególnych zaburzeń, a nie tylko na obniżaniu HbA1c2.
– Terapia powinna zostać wcześnie wdrożona, aby zapobiegać postępującej niewydolności komórek beta lub ją opóźnić2.

Dlatego optymalne leczenie powinno obejmować wczesne rozpoczęcie terapii skojarzonej o różnych mechanizmach działania3.

SU: Sulfonylomocznik

HbA1c: Hemoglobina glikowana

PPY: Rocznie na osobę

DPP-4: Dipeptydylopeptydaza-4

* Przed przepisaniem leku Januvia należy zapoznać się z pełną charakterystyką produktu leczniczego (ChPL)7.

REFERENCJE

1. Nilsson M et al. Experimental non-severe hypoglycaemia substantially impairs cognitive function in type 2 diabetes: a randomised crossover trial. Diabetologia. 2019; 62(10): 1948–1958.

2. Ratzki-Leewing A et al. Real-world crude incidence of hypoglycemia in adults with diabetes: Results of the InHypo-DM Study, Canada. BMJ Open Diabetes Res Care. 2018; 6(1).

3. Davies MJ et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018; 41(12): 2669–2701.

4. Torre C et al. Real-world prevalence of mild to moderate hypoglycemic episodes in type 2 diabetes in Portugal: Results from the HIPOS-PHARMA study. Prim Care Diabetes. 2018; 12(6): 537–546.

5. Farngren J, Persson M, Ahren B. Effects on the glucagon response to hypoglycaemia during DPP-4 inhibition in elderly subjects with type 2 diabetes: A randomized, placebo-controlled study. Diabetes Obes Metab. 2018; 20(8): 1911–1920.

6. American Diabetes Association. 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care. 2020; 43(1): 66–76.

7. ChPL Januvia, 11/02/2021.

PL-NON-00228

Powiązane produkty: