Inercja terapeutyczna jest poważnym problemem u pacjentów z cukrzycą typu 2

Inercja terapeutyczna to brak rozpoczęcia lub intensyfikacji leczenia. Może prowadzić do suboptymalnej kontroli glikemii (występuje u ~30-50% pacjentów)1.

Przyczyny inercji terapeutycznej są wieloczynnikowe i złożone.1

Inercja terapeutyczna w cukrzycy prowadzi do1:

Bariery zależne od pacjenta, lekarza i systemu opieki zdrowotnej stanowią wieloczynnikowe przyczyny inercji terapeutycznej1.

Niektóre czynniki zależne od pacjenta to1:

Niektóre czynniki zależne od lekarza to1:

I wreszcie niektóre z czynników zależnych od systemu opieki zdrowotnej to1:

Ważne jest, aby pamiętać, że inercja terapeutyczna jest problemem wieloczynnikowym i zajęcie się tylko jednym czynnikiem może mieć niewielki wpływ na osiągnięcie kontroli glikemii1.

REFERENCJE

1. Okemah J, Peng J, Quiñones M. Addressing clinical inertia in type 2 diabetes mellitus: a review. Adv Ther. 2018; 35(11): 1735–1745.

PL-NON-00183

Powiązane produkty: