Image Bank

Konsultacja patomorfologiczna prezentowanych przypadków: prof. dr hab. n. med. Renata Langfort.
Obrazy uzyskano z wielu źródeł. Niektóre obrazy uzyskano za zgodą firmy © Agilent Technologies, Inc.
Reprodukcja za zgodą firmy © Agilent Technologies, Inc.
Dodatkowe obrazy udostępniono z innych źródeł za stosowną zgodą do wykorzystania.