Hipoglikemia jest głównym czynnikiem ograniczającym wyrównanie glikemii w cukrzycy

Chcąc uniknąć incydentów, wielu pacjentów z cukrzycą typu 2 będzie celowo utrzymywać poziom cukru we krwi wyższy od zalecanego, co ostatecznie zwiększy u nich ryzyko wystąpienia przewlekłych powikłań mikro- i makronaczyniowych2.

Stosowanie pochodnych SU oraz insuliny zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów, których może to dotyczyć3.

Ankieta dotycząca częstotliwości występowania hipoglikemii u osób z cukrzycą (InHypo-DMPQ) powstała w celu ustalenia występowania w warunkach codziennej praktyki klinicznej samodzielnie zgłaszanej, objawowej hipoglikemii wśród pacjentów z Kanady. Ankietę wypełniły 552 osoby (83% z cukrzycą typu 2 i 17% z cukrzycą typu 1)2.

Hipoglikemię powszechnie obserwowano wśród osób z cukrzycą typu 2, około 62% uczestników badania doświadczyło jednego lub więcej epizodów hipoglikemii przy wskaźniku wynoszącym 30,4 na osobę rocznie. 54% chorych na cukrzycę typu 2 doświadczyło łagodnego epizodu w ciągu 30 dni, zaś wskaźnik łagodnych incydentów wyniósł 28 na osobę rocznie2.

Wyniki InHypo-DMPQ, największego badania dotyczącego występowania hipoglikemii w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Kanadzie, sugerują, że częstotliwość występowania hipoglikemii u dorosłych pacjentów z cukrzycą przyjmujących insulinę i/lub środki indukujące wydzielanie insuliny jest wyższa niż wcześniej uważano, zwłaszcza wśród osób z cukrzycy typu 22.

Według konsensusu ADA/EASD z 2018 r., stosowanie metforminy, inhibitorów oraz agonistów GLP-1 wiąże się z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii3.

HbA1c: Hemoglobina glikowana

SU: Sulfonylomocznik

ADA: Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne

EASD: Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Cukrzycą

GLP-1: Glukagonopodobny peptyd typu 1

DPP-4: dipeptydylopeptydaza-4

SGLT2: Kotransporter glukozowo-sodowy 2

REFERENCJE

1. Nilsson M et al. Experimental non-severe hypoglycaemia substantially impairs cognitive function in type 2 diabetes: a randomised crossover trial. Diabetologia. 2019; 62(10): 1948–1958.

2. Ratzki-Leewing A et al. Real-world crude incidence of hypoglycemia in adults with diabetes: Results of the InHypo-DM Study, Canada. BMJ Open Diabetes Res Care. 2018; 6(1).

3. Davies MJ et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018; 41(12): 2669–2701.

PL-DIA-00116

Powiązane produkty: