Diagnostyka wstępna

Diagnostyka wstępna rozpoczyna się od skierowania chorego przez lekarza pierwszego kontaktu do specjalisty celem potwierdzenia występowania nowotworu. Na ten etap procesu diagnostycznego składają się następujące elementy:

  • Konsultacja lekarza specjalisty- pulmonologa, onkologa
  • Nieinwazyjne badania obrazowe w tym badanie radiologiczne (RTG zdjęcie tylno-boczne) oraz tomografia komputerowa (CT) klatki piersiowej i nadbrzusza
* w przypadku niekonkluzywnego wyniku TK decyzję o dalszym działaniu podejmuje lekarz na podstawie pozostałych czynników
Źródło: opracowanie własne, konsultacja: prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
PL-KEY-00395