Diagnostyka różnicowa CTEPH

22 maja, 2023

Wczesne rozpoznanie CTEPH stanowi wyzwanie diagnostyczne

Większość objawów charakterystycznych dla CTEPH jest niespecyficzna, co utrudnia postawienie prawidłowej diagnozy. Najczęstsze objawy obejmują.1,2

CTEPH to jeden z podtypów nadciśnienia płucnego. Jest rezultatem zablokowania przez zorganizowane skrzepliny naczyń płucnych. Celem leczenia farmakologicznego CTEPH jest przywrócenie perfuzji w naczyniach płucnych, odciążenie prawej komory i zapobieganie chorobie mikronaczyń. Ponieważ CTEPH to jedyny podtyp nadciśnienia płucnego, który może być potencjalnie wyleczalny, bardzo istotne jest jego wczesne zdiagnozowanie.3,4

Istotne jest rozpoznanie wszystkich przypadków CTEPH.5

Skumulowana zapadalność na CTEPH na podstawie 2 letniej obserwacji objawowych pacjentów po przebytym zatorze w wywiadzie, w zależności od źródła waha się pomiędzy 0,1 – 9,1%.6 Pozostałe po zatorze płucnym skrzepliny ulegają zorganizowaniu i blokują mechanicznie światło naczynia7 • W analizie Europejsko/Kanadyjskiego prospektywnego rejestru potwierdzono wcześniejsze przebycie ostrego epizodu zatorowości u 79,8% nowo zdiagnozowanych pacjentów z CTEPH7.

Koncepcje terapeutyczne w CTEPH

Leczenie przeciwzakrzepowe jest stosowane aby zapobiegać nawrotom zakrzepicy oraz powiększaniu się istniejących już w tętnicach płucnych zakrzepów.8

Obecne wytyczne leczenia Nadciśnienia Płucnego rekomendują stosowanie antykoagulacji przez całe życie, również u pacjentów po operacji endarterektomii płucnej.6

ikona do zmiany