Cukrzyca jest jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych na świecie

W 2014 roku około 422 miliony osób na całym świecie chorowało na cukrzycę2.

Częstość występowania cukrzycy w skali globalnej wzrosła prawie dwukrotnie od 1980 roku i zwiększyła się z 4,7% do 8,5% w populacji osób dorosłych2. Cukrzyca i wyższe niż optymalne stężenie glukozy we krwi są łącznie odpowiedzialne za 3,7 miliona zgonów2.

Wykazano, że ~80% całkowitych kosztów ponoszonych w związku z cukrzycą jest związanych z leczeniem powikłań1. Utrzymanie dobrej kontroli glikemii może w dłuższej perspektywie zmniejszyć częstość występowania powikłań związanych z cukrzycą1.

W ramach badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii oszacowano obciążenie ekonomiczne związane z powikłaniami cukrzycy i utratą produktywności w miejscu pracy1. Całkowite obciążenie ekonomiczne spowodowane nieosiąganiem docelowych wartości glikemii przez pacjentów z cukrzycą typu 2 w Wielkiej Brytanii wynosi około 2 600 milionów GBP1.

Są to koszty spowodowane 7-letnią słabą kontrolą glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 oceniane w ciągu 10 lat badania1. W poniższej tabeli przedstawiono koszty, których można by uniknąć z powodu powikłań i utraty produktywności u pacjentów osiągających docelowe wartości glikemii (HbA1c 7,0% [53 mmol/mol]) w porównaniu ze słabą kontrolą glikemii (HbA1c 8,2% [66 mmol/mol])1.

Koszty, które można by zaoszczędzić w przypadku pacjentów osiągających docelowe wartości glikemii przez 7 lat w 10-letnim przedziale czasowym1.

Wyniki10-letni przedział czasowy
Oszczędności wynikające z uniknięcia powikłań (GBP)805 milionów
Oszczędności wynikające z uniknięcia utraty produktywności (GBP)1 795 milionów
Całkowite oszczędności kosztów (GBP)2 600 milionów
Tabela opracowana na podstawie Bain SC et al.

Starania mające na celu uniknięcie opóznień w intensyfikacji leczenia mogą zmniejszyć obciążenie ekonomiczne związane z powikłaniami cukrzycy1.

GBP: Funt szterling brytyjski
HbA1c: Hemoglobina glikowana

Referencje:

1. Bain SC. Evaluating the burden of poor glycemic control associated with therapeutic inertia in patients with type 2 diabetes in the UK. J Med Econ. 2020; 23(1): 98–105.
2. World Health Organization (2016). Global report on diabetes. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/204871. (Dostęp: maj 2020).

PL-NON-00186

Powiązane produkty: