Brak przestrzegania zaleceń jest jednym z kluczowych czynników wpływających na trudności w osiąganiu docelowych wartości glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2

Amerykańskie i Europejskie Towarzystwa Diabetologiczne zalecają poziom HbA1c <7% (53 mmol/mol) dla większości dorosłych z cukrzycą typu 2. Jednak jednej trzeciej pacjentów nie udaje się osiągnąć poziomu HbA1c ≤7,5% (58 mmol/mol)1.

Do częstych przyczyn słabego przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania leków obniżających stężenie glukozy należą:3

  • Postrzeganie leczenia
  • Złożoność leczenia
  • Działania niepożądane
  • Czynniki zależne od insuliny

Co można osiągnąć, gdy poprawi się przestrzeganie zaleceń?4

  • Lepszą kontrolę stężenia glukozy
  • Zmniejszoną zachorowalność i śmiertelność z powodu cukrzycy
  • Zmniejszone długoterminowe wykorzystanie zasobów przeznaczonych na ochronę zdrowia

Większą redukcję HbA1c osiąga się u pacjentów przestrzegających zaleceń w porównaniu z tymi, którzy ich nie przestrzegają5.

Czynniki związane z lekami są głównym powodem nieprzestrzegania zaleceń3

Zrozumienie, w jaki sposób wskaźniki przestrzegania zaleceń różnią się w poszczególnych klasach leków w chorobach przewlekłych, może pomóc6:

  • Ukierunkować przepisywanie leków
  • Zmaksymalizować przestrzeganie zaleceń lekarskich
  • Zminimalizować powikłania

HbA1c: Hemoglobina glikowana

Referencje:

1. De Pablos-Velasco P et al. Current level of glycaemic control and its associated factors in patients with type 2 diabetes across Europe: data from the PANORAMA study. Clin Endocrinol (Oxf). 2014; 80(1): 47–56.

2. Davies MJ et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018; 41(12): 2669–2701.

3. Khunti Ni, Khunti Ne, Khunti K. Adherence to type 2 diabetes management. British Journal of Diabetes. 2019; 19: 99–104.

4. Bloomgarden ZT et al. Adherence, persistence, and treatment discontinuation with sitagliptin compared with sulfonylureas as add-ons to metformin: A retrospective cohort database study. J Diabetes. 2017; 9(7): 677–688.

5. Farmer AJ et al. Adherence to oral glucoselowering therapies and associations with 1year HbA1c: a retrospective cohort analysis in a large primary care database. Diabetes Care. 2016; 39(2): 258–263.

6. McGovern A et al. Comparison of medication adherence andpersistence in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2018; 20: 1040–1043.

PL-NON-00193

Powiązane produkty: