Brak przestrzegania i kontynuowania leczenia przeciwcukrzycowego jest powszechnym problemem

Wybór klasy leków może wpływać na przestrzeganie zaleceń, wytrwałość pacjentów, a tym samym na wyniki leczenia cukrzycy typu 22.

Przestrzeganie zaleceń definiuje się jako stopień, w jakim zachowanie pacjenta, np. przyjmowanie leków, przestrzeganie diety lub zmiana stylu życia, jest zgodne z zaleceniami uzgodnionymi z lekarzem3.

Istnieje kilka powodów, dla których pacjenci nie przyjmują leków zgodnie z zaleceniami, a często do braku przestrzegania zaleceń przyczynia się więcej niż jeden czynnik. Niektóre z tych przyczyn nie da się zmienić, ale inne można modyfikować3.

Spośród powyższych problemów hipoglikemia i objawy żołądkowo-jelitowe powodują mniejszą satysfakcję z leczenia i obniżenie jakości życia uwarunkowane stanem zdrowia, a zakażenia układu moczowo-płciowego są uważane za najbardziej uciążliwe4.

Uwaga: Zdjęcie poglądowe, nie przedstawia prawdziwych pacjentów.

Nieprzestrzeganie zaleceń i nieprzyjmowanie leków w cukrzycy typu 2 wiąże się z gorszymi wynikami, w tym z gorszą kontrolą glikemii, większą liczbą powikłań i wyższymi kosztami ochrony zdrowia2. Dlatego przy wyborze leków obniżających stężenie glukozy należy szczególnie uwzględnić łatwy sposób stosowania leków5.

Wskaźniki przestrzegania zaleceń różnią się znacznie w zależności od klasy leków stosowanych w chorobach przewlekłych2.

Identyfikacja różnic między klasami leków w cukrzycy typu 2 w odniesieniu do wskaźników przestrzegania zaleceń jest ważna dla lekarzy przy ich wyborze, maksymalizacji przestrzegania zaleceń, a w konsekwencji minimalizacji powikłań2.

Wybór klasy leków jest ważny zwłaszcza u osób, które są znane ze słabego przestrzegania zaleceń, co pozwala na poprawę i wytrwałość w leczeniu, a tym samym lepsze wyniki2. Lepsze przestrzeganie zaleceń dotyczących doustnych leków antyhiperglikemicznych może również zmniejszyć zachorowalność, śmiertelność i długoterminowe wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia, w tym kosztów6.

Referencje:

1. Rascati KL et al. Adherence, Persistence, and Health Care Costs for Patients Receiving Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors. J Manag Care Spec Pharm. 2017; 23(3): 299–306.

2. McGovern A et al. Comparison of medication adherence and persistence in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2018; 20: 1040–1043.

3. Khunti N, Khunti N, Khunti K. Adherence to type 2 diabetes management. British Journal of Diabetes. 2019; 19: 99–104.

4. Pollack MF et al. Patient-reported tolerability issues with oral antidiabetic agents: Associations with adherence; treatment satisfaction and health-related quality of life. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 87(2): 204–210.

5. Davies MJ et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018; 41(12): 2669–2701.

6. Bloomgarden ZT et al. Adherence, persistence, and treatment discontinuation with sitagliptin compared with sulfonylureas as add-ons to metformin: A retrospective cohort database study. J Diabetes. 2017; 9(7): 677–688.

PL-NON-00194

Powiązane produkty: