Biomarker Image Bank

Na platformie edukacyjnej nie są zbierane żadne dane osobowe. Informacje dotyczące oceny testowych przypadków są gromadzone w formie anonimowej, w postaci zagregowanych danych, do których dostęp ma wyłącznie MSD.

Konsultacja patomorfologiczna prezentowanych przypadków: prof. dr hab. n. med. Renata Langfort.
Obrazy uzyskano z wielu źródeł. Niektóre obrazy uzyskano za zgodą firmy © Agilent Technologies, Inc.
Reprodukcja za zgodą firmy © Agilent Technologies, Inc.
Dodatkowe obrazy udostępniono z innych źródeł za stosowną zgodą do wykorzystania.