Analiza zbiorcza 5-letnich wyników badań III fazy z Kongresu WCLC, KEYNOTE-189 i KEYNOTE-407