Aktualizacja Raportu Konsensusu ADA/EASD 2020

Aktualizacja Raportu Konsensusu ADA/EASD 2020 zaleca zmianę i intensyfikację terapii, jeśli docelowe wartości HbA1c nie zostaną osiągnięte po 3 miesiącach1*

Wytyczne sugerują zindywidualizowane podejście do leczenia i docelowy poziom HbA1c <7% (53 mmol/mol) dla większości osób z cukrzycą typu 2 oraz modyfikację leczenia co 3-6 miesięcy1,2.

Aby osiągnąć docelowy poziom HbA1c <7% (53 mmol/mol), wytyczne zalecają stosowanie metforminy jako leczenie pierwszego rzutu w momencie rozpoznania choroby wraz ze zmianą stylu życia2.

Wytyczne zalecają konieczność intensyfikacji terapii, jeśli docelowy poziom HbA1c nie zostanie osiągnięty w ciągu 3 miesięcy1.

Nie należy zwlekać z intensyfikacją leczenia u pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy nie osiągają celów leczenia3.

Do monitorowania poziomu HbA1c u pacjenta można wykorzystać prosty wykres, a jego wizualizacja może pomóc pacjentowi lepiej kontrolować cukrzycę.

Wykres intensyfikacji leczenia – poziomy HbA1c na przestrzeni czasu:

ADA: Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne

EASD: Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Cukrzycą

HbA1c: Hemoglobina glikowana

* U pacjentów bez czynników wysokiego ryzyka, przewlekłej choroby nerek lub niewydolności serca.

REFERENCJE

1. Buse JB.2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2020 Feb; 43(2): 487–493.

2. Khunti S, Khunti K, Seidu S. Therapeutic inertia in type 2 diabetes: prevalence, causes, consequences and methods to overcome inertia. Ther Adv Endocrinol Metab. 2019; 10.

3. American Diabetes Association. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes – 2020. Diabetes Care. 2020; 43(1): 98–110.

PL-NON-00183

Powiązane produkty: