W celu osiągnięcia kontroli glikemii zaleca się wczesne zastosowanie terapii skojarzonej

Tradycyjnie w leczeniu cukrzycy typu 2 stosuje się podejście etapowe2

Podejście etapowe w celu osiągnięcia kontroli glikemii rozpoczyna się od zalecenia modyfikacji stylu życia i zastosowania metforminy jako terapii pierwszego rzutu, a w kolejnym etapie dodaje się lek drugiego rzutu2.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą postępującą, a u większości pacjentów osiagnięcie kontroli glikemii przy stosowaniu monoterapii ograniczone jest do kilku lat3.

Rozpoczynanie leczenia od terapii skojarzonej zamiast monoterapii metforminą może pomóc w uniknięciu inercji terapeutycznej oraz zapewnić szybszą i znaczącą poprawę kontroli glikemii2.

W Konsensusie ADA/EASD z 2018 roku zaleca się początkową terapię skojarzoną3

Konsensus ADA/EASD z 2018 roku* zaleca początkową terapię skojarzoną u pacjentów z cukrzycą typu 2, u których poziom HbA1c przekracza docelową wartość o 17 mmol/mol (15%)3. Według Konsensusu wiekszość leków doustnych rzadko wykazuje redukcję HbA1c o 11 mmol/mol (1%), dlatego rozpoczynanie leczenia od terapii skojarzonej można rozważyć u pacjentów z poziomem HbA1c przekraczającym docelową wartość o 17 mmol/mol3.

Celem leczenia cukrzycy typu 2 jest zapobieganie przewlekłym powikłaniom lub opóznienie ich wystąpienia oraz utrzymanie odpowiedniej jakości życia pacjentów3

Cukrzyca jest główną przyczyną powikłań mikro- i makronaczyniowych, które mogą zwiększać ryzyko śmiertelności. Skuteczna kontrola stężenia glukozy może zmniejszyć czestość występowania tych powikłań4.

Wczesna terapia skojarzona może korzystnie zredukować hiperglikemię, a tym samym zmniejszyć ryzyko przewlekłych powikłań4.

*Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA) i Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Cukrzycą (EASD).

REFERENCJE

1. Reach G, Pechtner V, Gentilella R, Corcos A, Ceriello A. Clinical inertia and its impact on treatment intensification in people with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Metab. 2017; 43(6): 501–551.

2. Milder TY, Stocker SL, Abdel Shaheed C, et al. Combination Therapy with an SGLT2 Inhibitor as Initial Treatment for Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2019; 8(1): 45.

3. Davies MJ, D’Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia (2018) 61: 2461–2498

4. Milligan S. Combination therapy for the improvement of long-term macrovascular and microvascular outcomes in type 2 diabetes: Rationale and evidence for early initiation. J Diabetes Complications. 2016; 30(6): 1177–1185.