Diagnostyka

Pacjentka w wieku 63 lat, wieloletnia palaczka tytoniu, rozpoczęła diagnostykę z powodu dolegliwości bólowych stawu barkowego po stronie lewej ciała. W toku wielotygodniowej diagnostyki rozpoznano raka gruczołowego płuca w czwartym stopniu zaawansowania klinicznego. W badaniu fizykalnym u pacjentki zaobserwowano cechy zespołu Hornera, typowe objawy dla guza szczytu płuca. Chora mimo niskiej wagi w momencie diagnozy (47kg) nie zgłaszała utraty apetytu i spadku masy. W oczekiwaniu na wyniki badań predykcyjnych chorą zakwalifikowano do paliatywnej radioterapii guza szczytu płuca lewego. Nie stwierdzono mutacji w genach EGFR, ALK oraz ROS1, oraz na brak ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych.