Zamieszczona Charakterystyka Produktu Leczniczego jest ostatnią wersją zatwierdzoną przez MSD Polska Sp. z o.o, kiedy firma była Podmiotem Odpowiedzialnym / przedstawicielem Podmiotu Odpowiedzialnego dla w/w produktu.
W celu otrzymania aktualnej wersji Charakterystyki należy zwrócić się do aktualnego Podmiotu Odpowiedzialnego / przedstawiciela Podmiotu Odpowiedzialnego – firmy Theramex Ireland Limited, Irlandia.

Inne produkty