Pacjent Jakub – objaśnienie przypadku

3 miesiące temu stężenie HbA1c u Jakuba wynosiło 7,5% [58 mmol/mol], więc jego lekarka podjęła decyzję o dodaniu SU do leczenia. W tamtym czasie jego wskaźnik BMI wynosił 27 kg/m2. 3 miesiące później jego wskaźnik BMI wzrósł do 28 kg/m2, a stężenie HbA1c obniżyło się zaledwie o 0,2%. Występowały u niego również epizody hipoglikemii.

Stosowanie SU wiąże się z przyrostem masy ciała i ryzykiem hipoglikemii, a stopniowe obniżanie dawki w celu obniżenia ryzyka hipoglikemii skutkuje wyższym stężeniem HbA1c1. Hipoglikemia może zwiększać ryzyko spowodowania urazów u siebie lub innych osób, na przykład podczas prowadzenia pojazdów2.

Jakub powiedział również, że odczuwa ból w prawej nodze po przejściu więcej niż 200 metrów. W badaniu wykazano, że występuje u niego PAD w stadium IIa3. Poziom zwężenia tętnicy nie przekracza 50%. W raporcie dotyczącym wspólnego stanowiska ADA/EASD znajduje się zalecenie stosowania agonisty receptora GLP-1 w przypadku zwężenia tętnicy obwodowej na poziomie > 50%, co nie ma miejsca w przypadku Jakuba. Pomijając już fakt, że Jakub nie chce przyjmować leku w zastrzykach1,4. W takiej samej sytuacji można również zalecić inhibitor SGLT2, którego stosowanie jest również zalecane w przypadku zwężenia tętnicy obwodowej na poziomie < 50%, jednak zwiększona częstotliwość oddawania moczu może być problematyczna dla zawodowego kierowcy5.

Z tego powodu lekarz podejmuje decyzję o przepisaniu inhibitora DPP-4 (sitagliptyny w dawce 100 mg/dobę). W raporcie dotyczącym wspólnego stanowiska ADA/EASD znajduje się zalecenie stosowania inhibitora DPP-4, gdy istnieje istotna potrzeba zminimalizowania ryzyka hipoglikemii1. Dodatkowo inhibitory DPP-4 mają neutralny wpływ na masę ciała i są dobrze tolerowane1.

3 miesiące później stężenie HbA1c u Jakub obniżyło się do 6,8% (51 mmol/mol) i nie występują już objawy hipoglikemii.

Referencje
1. Davies MJ, D’Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018;41(12):2669-2701.
2. American Diabetes Association. 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care. 2020;43(Suppl 1):S66-S76.
3. Hardman RL, Jazaeri O, Yi J, Smith M, Gupta R. Overview of classification systems in peripheral artery disease. Semin Intervent Radiol. 2014 Dec;31(4):378-88.
4. Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, Rossing P, Mingrone G, Mathieu C, D’Alessio DA, Davies MJ. 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2020 Feb;43(2):487-493.
5. Ansary TM, Nakano D, Nishiyama A. Diuretic Eects of Sodium Glucose Cotransporter 2 Inhibitors and Their Influence on the Renin-Angiotensin System. Int J Mol Sci. 2019;20(3):629.

Skróty:
ADA/EASD: Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ang. American Diabetes Association)/ Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzycą (ang. European Association for the Study of Diabetes); DPP-4: dipeptydylopeptydaza 4; GLP-1: peptyd glukagonopodobny 1 (ang. glucagon-like peptide 1); PAD: choroba tętnic obwodowych (ang. peripheral artery disease); SGLT2: kotransporter sodowo-glukozowy 2 (ang. sodium-glucose co-transporter 2); SU: pochodna sulfonylomocznika (ang. sulfonylurea).