Platforma Edukacyjna MSD

Prof. Ladislav Šenolt

Fifty shades of oncorheumatology

Prof. Zoltán Szekanecz

2021-03-24T11:00:09+01:00

Oncorheumatology, which links musculoskeletal diseases to cancer, has numerous pillars. For example, Secondary malignancies may be associated with arthritis and autoimmune diseases, there is concern about carcinogenicity of antirheumatic drugs and there are issues about physical therapy in cancer. Moreover, immune-checkpoint inhibitors used to treat cancer may cause rheumatic diseases, aromatase inhibitors have been linked to osteoporosis and osteosarcoma also affects the musculoskeletal system. These pillars will be discussed in the talk.

Fifty shades of oncorheumatology2021-03-24T11:00:09+01:00

Unikalne cechy farmakologiczne golimumabu

Prof. Michael Wolzt (AT)

2020-07-16T10:36:59+02:00

Wykład dotyczy charakterystyki farmakologicznej golimumabu w odniesieniu do grupy cząsteczek nazwanych anty-TNF alfa. Nagranie z webinaru z 2020. Wykład w języku angielskim z napisami angielskimi.

Unikalne cechy farmakologiczne golimumabu2020-07-16T10:36:59+02:00

Parametr „persistence” w leczeniu pacjentów reumatologicznych

Prof. Roberto Caporali (IT)

2020-07-27T12:55:26+02:00

Wykład dotyczy znaczenia parametru "persistence" w ocenie skuteczności leczenia pacjentów z chorobami reumatycznymi stosującymi terapie oparte o cząsteczki z grupy anty-TNF alfa. Nagranie z webinaru z 2020. Wykład w języku angielskim z napisami angielskimi.

Parametr „persistence” w leczeniu pacjentów reumatologicznych2020-07-27T12:55:26+02:00

Mechanizm działania golimumabu

Prof. Michael Wolzt (AT)

2020-06-16T15:55:12+02:00

Wykład dotyczy mechanizmu działania golimumabu. Film animowany. Wykład w języku angielskim z napisami angielskimi.

Mechanizm działania golimumabu2020-06-16T15:55:12+02:00

Nadżerki kości w USG jako wczesna diagnostyka choroby reumatycznej

Dr Artur Bachta (PL) / Dr Rafał Wojciechowski (PL)

2020-06-16T15:53:50+02:00

Dwa wykłady dotyczące technik obrazowania w reumatologii, ze szczególnym odniesieniem do USG i MRI oraz ich znaczenia dla wczesnej diagnozylub diagnozy wybranych chorób reumatycznych. Nagranie z webinaru z 2019 roku w Warszawie. Wykład w języku angielskim z napisami polskimi.

Nadżerki kości w USG jako wczesna diagnostyka choroby reumatycznej2020-06-16T15:53:50+02:00

Twardzina układowa, dane kliniczne i aspekty praktyczne

Prof. László Czirják, Dr Tünde Minier (HU)

2020-06-16T15:56:48+02:00

Wykład dotyczy ogólnej charakterystyki twrdziny układowej, diagnostyki różnicowej, oceny aktywności choroby oraz możiwości jej leczenia. Nagranie z webinaru z 2019 roku w Pecs. Wykład w języku angielskim z napisami polskimi.

Twardzina układowa, dane kliniczne i aspekty praktyczne2020-06-16T15:56:48+02:00
Go to Top