NDRP

Rola lekarza rodzinnego w dostępie do leczenia zaawansowanego NDRP

2022-04-07T13:50:30+02:00

W trakcie Top Medical Trends 2022 odbyła się niezwykle ważna, interdyscyplinarna debata poświęcona diagnostyce, postępowaniu i roli lekarza rodzinnego w dostępie do nowoczesnego leczenia chorych z zaawansowanym rakiem płuca. W dyskusji udział wzięły prezeska Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, pulmunolożka dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska i onkolożka dr n. med. Katarzyna Stencel.

Rola lekarza rodzinnego w dostępie do leczenia zaawansowanego NDRP2022-04-07T13:50:30+02:00

Dawkowanie chemioterapii przy leczeniu skojarzonym z pembrolizumabem

Dr n. med. Ewa Chmielewska

2022-01-28T12:20:07+01:00

Pacjenci chorzy na zaawansowanego NDRP z ekspresją PD-L poniżej 50% mają szansę otrzymać pembrolizumab w leczeniu skojarzonym z chemioterapią. W materiale dr Chmielewska omawia skuteczność tego połączenia udowodnioną w badaniach klinicznych oraz praktyczne aspekty dotyczące dawkowania chemioterapii i pembrolizumabu w raku płasko- i niepłaskonabłonkowym.

Dawkowanie chemioterapii przy leczeniu skojarzonym z pembrolizumabem2022-01-28T12:20:07+01:00

Immunochemioterapia w 1. linii (NDRP): Badania KN-189 & KN-407

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

2021-04-27T10:58:58+02:00

Badania III fazy sprawdzające skuteczność pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią w 1. Linii leczenia chorych z przerzutowym NDRP. Profesor Kowalski w wykładzie przedstawia wyniki badań, na podstawie których doszło do rejestracji a następnie refundacji wskazań w leczeniu chorych z rakiem niepłasko- oraz płaskonabłonkowym.

Immunochemioterapia w 1. linii (NDRP): Badania KN-189 & KN-4072021-04-27T10:58:58+02:00
Go to Top