NDRP Diagnostyka biomarkery

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Pułapki w diagnostyce

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

2021-01-07T13:04:44+01:00

Ukryte objawy, techniczne problemy przy pozyskaniu materiału czy też późna wykrywalność nowotworu to cechy, które wpływają na kompleksowość procesu diagnostycznego. W materiale profesor Joanna Chorostowska-Wynimko wskazuje na pułpaki, o których warto pamiętać przeprowadzając proces diagnostyczny w przypadku podejrzenia raka płuca.

Pułapki w diagnostyce2021-01-07T13:04:44+01:00

Właściwie przeprowadzona diagnostyka – jakie są jej elementy?

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

2021-01-07T13:02:41+01:00

W materiale „Właściwie przeprowadzona diagnostyka – jakie są jej elementy?” podkreślona zostaje niejednoznaczność objawów raka płuca, co znacząco wpływa na proces diagnostyczny. Celem właściwego jego przeprowadzenia, konieczne jest zachowanie czujności onkologicznej już na etapie lekarza POZ oraz przeprowadzenie wszystkich etapów procesu w należytej staranności.

Właściwie przeprowadzona diagnostyka – jakie są jej elementy?2021-01-07T13:02:41+01:00

Rola zespołu multidyscyplinarnego

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

2021-01-07T12:58:57+01:00

Rola Zespołu Multidyscyplinarnego to materiał, w którym podkreślona zostaje kompleksowość diagnostyki i leczenia raka płuca. W materiale podkreślona została konieczność własciwej współpracy między specjalistami, celem uzyskania własciwej jakości i czasu trwania procesu.

Rola zespołu multidyscyplinarnego2021-01-07T12:58:57+01:00

Diagnosta/technik laboratoryjny – jak wiele od niego zależy?

Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

2020-09-14T10:32:33+02:00

W materiale podkreślono jak bardzo od świadomości i umiejętności diagnosty zależy możliwość wykorzystania materiału bronchoskopowego lub cytobloku. To właśnie diagnosta jest pierwszą osobą, która ma do czynienia z materiałem i on go jako pierwszy ocenia oraz kieruje do dalszego procesu diagnostycznego.

Diagnosta/technik laboratoryjny – jak wiele od niego zależy?2020-09-14T10:32:33+02:00

Transport materiału tkankowego – jak należy zabezpieczyć

Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

2020-09-14T10:26:25+02:00

W materiale podkreślono jakie warunki muszą być spełnione aby materiał tkankowy odpowiednio utrwalony po pobraniu, został w sposób optymalny zabezpieczony  przed i w trakcie transportu w celu zachowania swojej pełnej wartości diagnostycznej.

Transport materiału tkankowego – jak należy zabezpieczyć2020-09-14T10:26:25+02:00

Rola współpracy pomiędzy Klinicystą a Patomorfologiem

Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

2020-10-15T16:21:41+02:00

W materiale video przedstawiono najważniejsze argumenty przemawiające za ścisłą współpracą Klinicysty z Patomorfologiem w celu uzyskania pełnych danych na skierowaniu w konsekwencji szybkiego uzyskania rozpoznania. Podkreślono, które z informacji na skierowaniu pełnia kluczowa rolę i jaki maja wpływ na optymalne wykorzystanie unikatowego materiału diagnostycznego.

Rola współpracy pomiędzy Klinicystą a Patomorfologiem2020-10-15T16:21:41+02:00

Skierowanie – o ile dni można skrócić czas diagnostyczny?

Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

2020-09-14T10:02:44+02:00

W materiale video wyjaśniono dlaczego jednoczasowe umieszczenie na skierowaniu wszystkich informacji i zaznaczenie wszystkich badań czynników predykcyjnych jest kluczowe dla Patomorfologa i w jaki sposób może wpłynąć na znaczące skrócenie czasu otrzymania wyniku oraz technicznego dysponowania unikatowym materiałem diagnostycznym.

Skierowanie – o ile dni można skrócić czas diagnostyczny?2020-09-14T10:02:44+02:00

Cytoblok – niezbędny element kompleksowej diagnostyki NDRP

Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

2020-09-14T09:56:37+02:00

W materiale video zostały przedstawione najważniejsze korzyści z zastosowania cytobloku, który daje znakomite możliwości do wykonania badań takich jak materiał tkankowy w tym dodatkowych i predykcyjnych w ocenie patomorfologicznej NDRP.

Cytoblok – niezbędny element kompleksowej diagnostyki NDRP2020-09-14T09:56:37+02:00
Go to Top