HIV

Przedstawiamy dorawirynę

2023-01-02T16:46:14+01:00

Dorawiryna to nowy nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy do stosowania u pacjentów z HIV-1. Dorawiryna jest dostępna w dwóch postaciach, które zapewniają elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjentów. Niniejszy film bliżej przedstawi Państwu Pifeltro i Delstrigo.

Przedstawiamy dorawirynę2023-01-02T16:46:14+01:00

Dawkowanie

2023-01-02T16:47:47+01:00

Dzięki dwóm dostępnym preparatom dorawiryna zapewnia elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjentów. Dorawiryna, stosowana raz na dobę niezależnie od posiłku jest wygodną alternatywą dla pacjentów z HIV-1. Animacja analizuje również przypadki pacjentów przyjmujących jednocześnie leki na inne schorzenia.

Dawkowanie2023-01-02T16:47:47+01:00

Bezpieczeństwo i tolerancja

2023-01-02T16:50:01+01:00

Animacja przedstawia wyniki badań DRIVE-FOREWARD i DRIVE-AHEAD pod kątem bezpieczeństwa i tolerancji. Bezpieczeństwo dorawiryny potwierdza niski odsetek przypadków przerwania leczenia, niska częstość występowania działań niepożądanych pojawiających się w trakcie leczenia oraz mała liczba neuropsychiatrycznych zdarzeń niepożądanych.

Bezpieczeństwo i tolerancja2023-01-02T16:50:01+01:00

Stała supresja wirusologiczna

2023-01-02T16:56:45+01:00

Wyniki badań DRIVE-AHEAD i DRIVE-FOREWARD wykazały, że dorawiryna zapewnia silną supresję wirusologiczną. Stała supresja wirusologiczna została uzyskana zarówno w badaniach w porównaniu ze wzmocnionym darunawirem jak i z efawirenzem przy skuteczności do 48 tygodnia.

Stała supresja wirusologiczna2023-01-02T16:56:45+01:00

Badanie DRIVE-SHIFT

2023-01-02T16:58:58+01:00

Celem badania DRIVE-SHIFT było sprawdzenie czy dorawiryna może pomóc pacjentom, u których osiągnięto supresję wirusologiczną podczas stosowania NNRTI, INSTI lub PI. Film w obrazowy sposób przedstawia projekt badania, prezentuje wyniki w zależności od jego punktów końcowych oraz udowadnia, że dorawiryna stanowi realna opcję ARV dla leczonych wcześniej pacjentów z HIV-1.

Badanie DRIVE-SHIFT2023-01-02T16:58:58+01:00

Znaczenie cech indywidualnych przez doborze terapii ARV.

2023-01-02T17:00:56+01:00

Wybierając terapię ARV dla swoich pacjentów z HIV-1 należy wciąć pod uwagę ich cechy indywidualne. Dotyczy to zarówno charakterystyki produktu jak i charakterystyki pacjentów. Film przedstawia krótkie podsumowuje tego, na co należy zwrócić uwagę decydując o odpowiedniej terapii ARV.

Znaczenie cech indywidualnych przez doborze terapii ARV.2023-01-02T17:00:56+01:00
Go to Top