HIV

Przedstawiamy dorawirynę

2021-05-27T15:14:52+02:00

Dorawiryna to nowy nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy do stosowania u pacjentów z HIV-1. Dorawiryna jest dostępna w dwóch postaciach, które zapewniają elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjentów. Niniejszy film bliżej przedstawi Państwu Pifeltro i Delstrigo.

Przedstawiamy dorawirynę2021-05-27T15:14:52+02:00

Dawkowanie

2021-05-27T15:05:03+02:00

Dzięki dwóm dostępnym preparatom dorawiryna zapewnia elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjentów. Dorawiryna, stosowana raz na dobę niezależnie od posiłku jest wygodną alternatywą dla pacjentów z HIV-1. Animacja analizuje również przypadki pacjentów przyjmujących jednocześnie leki na inne schorzenia.

Dawkowanie2021-05-27T15:05:03+02:00

Bezpieczeństwo i tolerancja

2021-05-27T14:52:51+02:00

Animacja przedstawia wyniki badań DRIVE-FOREWARD i DRIVE-AHEAD pod kątem bezpieczeństwa i tolerancji. Bezpieczeństwo dorawiryny potwierdza niski odsetek przypadków przerwania leczenia, niska częstość występowania działań niepożądanych pojawiających się w trakcie leczenia oraz mała liczba neuropsychiatrycznych zdarzeń niepożądanych.

Bezpieczeństwo i tolerancja2021-05-27T14:52:51+02:00

Animacja dorawiryna

2021-05-21T12:33:36+02:00

Dorawiryna jest wynikiem zaangażowania MSD w innowacje i dążenia do odkrycia nowego leku z grupy NNRTI dla pacjentów zakażonych wirusem HIV-1. Animacja pokazuje kolejne etapy badania dorawiryny, które ostatecznie doprowadziły do jej klinicznego wykorzystania.

Animacja dorawiryna2021-05-21T12:33:36+02:00

Stała supresja wirusologiczna

2021-04-16T09:56:25+02:00

Wyniki badań DRIVE-AHEAD i DRIVE-FOREWARD wykazały, że dorawiryna zapewnia silną supresję wirusologiczną. Stała supresja wirusologiczna została uzyskana zarówno w badaniach w porównaniu ze wzmocnionym darunawirem jak i z efawirenzem przy skuteczności do 48 tygodnia.

Stała supresja wirusologiczna2021-04-16T09:56:25+02:00

Badanie DRIVE-SHIFT

2021-04-14T14:45:35+02:00

Celem badania DRIVE-SHIFT było sprawdzenie czy dorawiryna może pomóc pacjentom, u których osiągnięto supresję wirusologiczną podczas stosowania NNRTI, INSTI lub PI. Film w obrazowy sposób przedstawia projekt badania, prezentuje wyniki w zależności od jego punktów końcowych oraz udowadnia, że dorawiryna stanowi realna opcję ARV dla leczonych wcześniej pacjentów z HIV-1.

Badanie DRIVE-SHIFT2021-04-14T14:45:35+02:00

Znaczenie cech indywidualnych przez doborze terapii ARV.

2021-04-14T14:35:32+02:00

Wybierając terapię ARV dla swoich pacjentów z HIV-1 należy wciąć pod uwagę ich cechy indywidualne. Dotyczy to zarówno charakterystyki produktu jak i charakterystyki pacjentów. Film przedstawia krótkie podsumowuje tego, na co należy zwrócić uwagę decydując o odpowiedniej terapii ARV.

Znaczenie cech indywidualnych przez doborze terapii ARV.2021-04-14T14:35:32+02:00
Go to Top