2022-04-07T13:50:30+02:00

  Rola lekarza rodzinnego w dostępie do leczenia zaawansowanego NDRP

  W trakcie Top Medical Trends 2022 odbyła się niezwykle ważna, interdyscyplinarna debata poświęcona diagnostyce, postępowaniu i roli lekarza rodzinnego w dostępie do nowoczesnego leczenia chorych z zaawansowanym rakiem płuca. W dyskusji udział wzięły prezeska Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, pulmunolożka dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska i onkolożka dr n. med. Katarzyna Stencel.

   2023-01-02T16:46:14+01:00

   Przedstawiamy dorawirynę

   Dorawiryna to nowy nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy do stosowania u pacjentów z HIV-1. Dorawiryna jest dostępna w dwóch postaciach, które zapewniają elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjentów. Niniejszy film bliżej przedstawi Państwu Pifeltro i Delstrigo.

    2023-01-02T16:47:47+01:00

    Dawkowanie

    Dzięki dwóm dostępnym preparatom dorawiryna zapewnia elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjentów. Dorawiryna, stosowana raz na dobę niezależnie od posiłku jest wygodną alternatywą dla pacjentów z HIV-1. Animacja analizuje również przypadki pacjentów przyjmujących jednocześnie leki na inne schorzenia.

     2023-01-02T16:50:01+01:00

     Bezpieczeństwo i tolerancja

     Animacja przedstawia wyniki badań DRIVE-FOREWARD i DRIVE-AHEAD pod kątem bezpieczeństwa i tolerancji. Bezpieczeństwo dorawiryny potwierdza niski odsetek przypadków przerwania leczenia, niska częstość występowania działań niepożądanych pojawiających się w trakcie leczenia oraz mała liczba neuropsychiatrycznych zdarzeń niepożądanych.

      2021-04-27T10:58:58+02:00

      Immunochemioterapia w 1. linii (NDRP): Badania KN-189 & KN-407

      Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

      Badania III fazy sprawdzające skuteczność pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią w 1. Linii leczenia chorych z przerzutowym NDRP. Profesor Kowalski w wykładzie przedstawia wyniki badań, na podstawie których doszło do rejestracji a następnie refundacji wskazań w leczeniu chorych z rakiem niepłasko- oraz płaskonabłonkowym.

       2021-04-27T11:05:21+02:00

       Zmiany w programie lek. B.6 – algorytm diagnostyczno-terapeutyczny

       Prof. dr. Hab. n. med. Paweł Krawczyk

       Rozszerzenie refundacji dla m.in. pembrolizumabu oraz wprowadzenie nowych cząsteczek do programu lekowego B.6 wwprowadza nowy standard postępowania w przypadku chorych z zaawansowanym NDRP. W materiale profesor Krawczyk wyjaśnia jakie zmiany zaszły w styczniu tego roku, a także jak powinien zostać w związku z nowymi opcjami terapeutycznymi zorganizowany proces diagnostyczny.

        2023-01-02T16:58:58+01:00

        Badanie DRIVE-SHIFT

        Celem badania DRIVE-SHIFT było sprawdzenie czy dorawiryna może pomóc pacjentom, u których osiągnięto supresję wirusologiczną podczas stosowania NNRTI, INSTI lub PI. Film w obrazowy sposób przedstawia projekt badania, prezentuje wyniki w zależności od jego punktów końcowych oraz udowadnia, że dorawiryna stanowi realna opcję ARV dla leczonych wcześniej pacjentów z HIV-1.