2022-04-07T13:50:30+02:00

  Rola lekarza rodzinnego w dostępie do leczenia zaawansowanego NDRP

  W trakcie Top Medical Trends 2022 odbyła się niezwykle ważna, interdyscyplinarna debata poświęcona diagnostyce, postępowaniu i roli lekarza rodzinnego w dostępie do nowoczesnego leczenia chorych z zaawansowanym rakiem płuca. W dyskusji udział wzięły prezeska Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, pulmunolożka dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska i onkolożka dr n. med. Katarzyna Stencel.

   2022-01-28T12:20:07+01:00

   Dawkowanie chemioterapii przy leczeniu skojarzonym z pembrolizumabem

   Dr n. med. Ewa Chmielewska

   Pacjenci chorzy na zaawansowanego NDRP z ekspresją PD-L poniżej 50% mają szansę otrzymać pembrolizumab w leczeniu skojarzonym z chemioterapią. W materiale dr Chmielewska omawia skuteczność tego połączenia udowodnioną w badaniach klinicznych oraz praktyczne aspekty dotyczące dawkowania chemioterapii i pembrolizumabu w raku płasko- i niepłaskonabłonkowym.

    2021-05-27T15:14:52+02:00

    Przedstawiamy dorawirynę

    Dorawiryna to nowy nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy do stosowania u pacjentów z HIV-1. Dorawiryna jest dostępna w dwóch postaciach, które zapewniają elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjentów. Niniejszy film bliżej przedstawi Państwu Pifeltro i Delstrigo.

     2021-05-27T15:05:03+02:00

     Dawkowanie

     Dzięki dwóm dostępnym preparatom dorawiryna zapewnia elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjentów. Dorawiryna, stosowana raz na dobę niezależnie od posiłku jest wygodną alternatywą dla pacjentów z HIV-1. Animacja analizuje również przypadki pacjentów przyjmujących jednocześnie leki na inne schorzenia.

      2021-05-27T14:52:51+02:00

      Bezpieczeństwo i tolerancja

      Animacja przedstawia wyniki badań DRIVE-FOREWARD i DRIVE-AHEAD pod kątem bezpieczeństwa i tolerancji. Bezpieczeństwo dorawiryny potwierdza niski odsetek przypadków przerwania leczenia, niska częstość występowania działań niepożądanych pojawiających się w trakcie leczenia oraz mała liczba neuropsychiatrycznych zdarzeń niepożądanych.

       2021-05-21T12:33:36+02:00

       Animacja dorawiryna

       Dorawiryna jest wynikiem zaangażowania MSD w innowacje i dążenia do odkrycia nowego leku z grupy NNRTI dla pacjentów zakażonych wirusem HIV-1. Animacja pokazuje kolejne etapy badania dorawiryny, które ostatecznie doprowadziły do jej klinicznego wykorzystania.

        2021-04-27T10:58:58+02:00

        Immunochemioterapia w 1. linii (NDRP): Badania KN-189 & KN-407

        Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

        Badania III fazy sprawdzające skuteczność pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią w 1. Linii leczenia chorych z przerzutowym NDRP. Profesor Kowalski w wykładzie przedstawia wyniki badań, na podstawie których doszło do rejestracji a następnie refundacji wskazań w leczeniu chorych z rakiem niepłasko- oraz płaskonabłonkowym.

         2021-04-27T11:05:21+02:00

         Zmiany w programie lek. B.6 – algorytm diagnostyczno-terapeutyczny

         Prof. dr. Hab. n. med. Paweł Krawczyk

         Rozszerzenie refundacji dla m.in. pembrolizumabu oraz wprowadzenie nowych cząsteczek do programu lekowego B.6 wwprowadza nowy standard postępowania w przypadku chorych z zaawansowanym NDRP. W materiale profesor Krawczyk wyjaśnia jakie zmiany zaszły w styczniu tego roku, a także jak powinien zostać w związku z nowymi opcjami terapeutycznymi zorganizowany proces diagnostyczny.

          2021-04-14T14:45:35+02:00

          Badanie DRIVE-SHIFT

          Celem badania DRIVE-SHIFT było sprawdzenie czy dorawiryna może pomóc pacjentom, u których osiągnięto supresję wirusologiczną podczas stosowania NNRTI, INSTI lub PI. Film w obrazowy sposób przedstawia projekt badania, prezentuje wyniki w zależności od jego punktów końcowych oraz udowadnia, że dorawiryna stanowi realna opcję ARV dla leczonych wcześniej pacjentów z HIV-1.

           2021-03-24T11:00:09+01:00

           Fifty shades of oncorheumatology

           Prof. Zoltán Szekanecz

           Oncorheumatology, which links musculoskeletal diseases to cancer, has numerous pillars. For example, Secondary malignancies may be associated with arthritis and autoimmune diseases, there is concern about carcinogenicity of antirheumatic drugs and there are issues about physical therapy in cancer. Moreover, immune-checkpoint inhibitors used to treat cancer may cause rheumatic diseases, aromatase inhibitors have been linked to osteoporosis and osteosarcoma also affects the musculoskeletal system. These pillars will be discussed in the talk.

            2021-01-07T13:04:44+01:00

            Pułapki w diagnostyce

            Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

            Ukryte objawy, techniczne problemy przy pozyskaniu materiału czy też późna wykrywalność nowotworu to cechy, które wpływają na kompleksowość procesu diagnostycznego. W materiale profesor Joanna Chorostowska-Wynimko wskazuje na pułpaki, o których warto pamiętać przeprowadzając proces diagnostyczny w przypadku podejrzenia raka płuca.

             2021-01-07T13:02:41+01:00

             Właściwie przeprowadzona diagnostyka – jakie są jej elementy?

             Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

             W materiale „Właściwie przeprowadzona diagnostyka – jakie są jej elementy?” podkreślona zostaje niejednoznaczność objawów raka płuca, co znacząco wpływa na proces diagnostyczny. Celem właściwego jego przeprowadzenia, konieczne jest zachowanie czujności onkologicznej już na etapie lekarza POZ oraz przeprowadzenie wszystkich etapów procesu w należytej staranności.

              2021-01-07T12:58:57+01:00

              Rola zespołu multidyscyplinarnego

              Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

              Rola Zespołu Multidyscyplinarnego to materiał, w którym podkreślona zostaje kompleksowość diagnostyki i leczenia raka płuca. W materiale podkreślona została konieczność własciwej współpracy między specjalistami, celem uzyskania własciwej jakości i czasu trwania procesu.

               2020-09-14T10:37:36+02:00

               Każdy etap ścieżki diagnostycznej NDRP jest ważny

               Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

               Bez rozpoznania patomorfologicznego nie można podjąć leczenia onkologicznego. Dla efektywnego rozpoznanie istotne jest przestrzeganie przedstawionych w materiale zasad współpracy klinicysty z patomorfologiem.

                2020-09-14T10:32:33+02:00

                Diagnosta/technik laboratoryjny – jak wiele od niego zależy?

                Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

                W materiale podkreślono jak bardzo od świadomości i umiejętności diagnosty zależy możliwość wykorzystania materiału bronchoskopowego lub cytobloku. To właśnie diagnosta jest pierwszą osobą, która ma do czynienia z materiałem i on go jako pierwszy ocenia oraz kieruje do dalszego procesu diagnostycznego.

                 2020-09-14T10:26:25+02:00

                 Transport materiału tkankowego – jak należy zabezpieczyć

                 Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

                 W materiale podkreślono jakie warunki muszą być spełnione aby materiał tkankowy odpowiednio utrwalony po pobraniu, został w sposób optymalny zabezpieczony  przed i w trakcie transportu w celu zachowania swojej pełnej wartości diagnostycznej.

                  2020-10-15T16:21:41+02:00

                  Rola współpracy pomiędzy Klinicystą a Patomorfologiem

                  Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

                  W materiale video przedstawiono najważniejsze argumenty przemawiające za ścisłą współpracą Klinicysty z Patomorfologiem w celu uzyskania pełnych danych na skierowaniu w konsekwencji szybkiego uzyskania rozpoznania. Podkreślono, które z informacji na skierowaniu pełnia kluczowa rolę i jaki maja wpływ na optymalne wykorzystanie unikatowego materiału diagnostycznego.

                   2020-09-14T10:21:09+02:00

                   Rola odpowiedniego utrwalacza i czasu utrwalanego drobnego materiału

                   Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

                   Materiał ukazuje kluczową rolę czasu oraz sposobu utrwalenia materiału uwzględniając podział na materiał tkankowy i cytologiczny aby wartość badań była wiarygodna.

                    2020-09-14T10:02:44+02:00

                    Skierowanie – o ile dni można skrócić czas diagnostyczny?

                    Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

                    W materiale video wyjaśniono dlaczego jednoczasowe umieszczenie na skierowaniu wszystkich informacji i zaznaczenie wszystkich badań czynników predykcyjnych jest kluczowe dla Patomorfologa i w jaki sposób może wpłynąć na znaczące skrócenie czasu otrzymania wyniku oraz technicznego dysponowania unikatowym materiałem diagnostycznym.

                     2020-09-14T09:56:37+02:00

                     Cytoblok – niezbędny element kompleksowej diagnostyki NDRP

                     Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

                     W materiale video zostały przedstawione najważniejsze korzyści z zastosowania cytobloku, który daje znakomite możliwości do wykonania badań takich jak materiał tkankowy w tym dodatkowych i predykcyjnych w ocenie patomorfologicznej NDRP.

                      2020-09-14T09:56:06+02:00

                      Racjonalne zarządzanie materiałem

                      Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

                      Materiał ukazuje kluczowe potrzeby do racjonalnego gospodarowania materiałem diagnostycznym. Przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia, takie jak: optymalne skierowanie, komunikacja między Klinicystami oraz sposób dzielenia materiału pobranego w celu optymalnej ilości do wykorzystania w badaniach patomorfologicznych NDRP.

                       2020-07-27T12:55:26+02:00

                       Parametr „persistence” w leczeniu pacjentów reumatologicznych

                       Prof. Roberto Caporali (IT)

                       Wykład dotyczy znaczenia parametru "persistence" w ocenie skuteczności leczenia pacjentów z chorobami reumatycznymi stosującymi terapie oparte o cząsteczki z grupy anty-TNF alfa. Nagranie z webinaru z 2020. Wykład w języku angielskim z napisami angielskimi.

                        2020-06-16T15:53:50+02:00

                        Nadżerki kości w USG jako wczesna diagnostyka choroby reumatycznej

                        Dr Artur Bachta (PL) / Dr Rafał Wojciechowski (PL)

                        Dwa wykłady dotyczące technik obrazowania w reumatologii, ze szczególnym odniesieniem do USG i MRI oraz ich znaczenia dla wczesnej diagnozylub diagnozy wybranych chorób reumatycznych. Nagranie z webinaru z 2019 roku w Warszawie. Wykład w języku angielskim z napisami polskimi.