Około 20% pacjentów doświadcza łagodnych lub umiarkowanych epizodów niskiego steżenia glukozy we krwi (hipoglikemii)

Hipoglikemia jest głównym czynnikiem ograniczającym wyrównanie glikemii w cukrzycy. Mimo różnic w stopniu nasilenia, stan ten jest potencjalnie szkodliwy dla organizmu, wpływając na procesy kognitywne, metaboliczne, układ nerwowy i prace serca2.

Około 8% pacjentów doświadczyło epizodu hipoglikemii podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn1.

Zatem hipoglikemia może znacznie obniżac jakość życia2, a także zwiększyć ryzyko doznania lub spowodowania urazu, np. podczas prowadzenia pojazdu3.

Poruszanie się pojazdem często stanowi znaczną cześć codziennego życia, a cukrzyca może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów z powodu przewlekłych powikłan, które zaburzają funkcje czuciowe lub ruchowe, a także ze względu na przejściowe upośledzenie funkcji poznawczych wywołane hipoglikemią4.

Warto zatem znać objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii, wiedzieć, jak jej zapobiec, a w razie wystąpienia – jak ją leczyć3,4,5.

JAKIE SĄ OBJAWY PODMIOTOWE HIPOGLIKEMII?

Ważne jest, aby znać objawy niskiego stężenia glukozy we krwi. Wśród najczęściej występujących objawów można wyróżnić drżenie, wzmożoną potliwość, niepokój, drażliwość, utratę orientacji, przyspieszoną czynność serca, mrowienie, problemy z koncentracją, osłabienie, senność, trudności z mówieniem, ból i zawroty głowy, uczucie głodu i/lub nudności. Nie wszystkie objawy kliniczne towarzyszą hipoglikemii, a nawet mogą nie pojawić się wcale3,4.

Hipoglikemię klasyfikuje się ze względu na stężenie glukozy we krwi i wyróżniamy hipoglikemię łagodną lub umiarkowaną i ciężką. Można je łatwo od siebie odróżnić. Przy hipoglikemii łagodnej lub umiarkowanej chory jest w stanie sam udzielić sobie pomocy, natomiast w przypadku hipoglikemii ciężkiej wymagana jest pomoc drugiej osoby – może dojść nawet do utraty przytomności4.4.

JAK ZAPOBIEGAĆ HIPOGLIKEMII?

JAK LECZYĆ HIPOGLIKEMIĘ?

Reguła 15/15: W przypadku glikemii <70 mg/dl [3,9 mmol/l] u przytomnej osoby zalecane jest przyjęcie glukozy (15–20 g), choć dopuszczalne są też inne formy węglowodanów zawierające glukozę3.

Zgodnie z regułą 15/15 zaleca się spożycie 15 g węglowodanów w celu podniesienia stężenia glukozy we krwi oraz skontrolowanie glikemii po 15 minutach. Jeśli wynik utrzymuje się poniżej 70 mg/dl, należy przyjąć kolejną porcję. Źródłem szybko przyswajalnych węglowodanów mogą być tabletki glukozowe, 120 ml soku, łyżeczka cukru lub miodu oraz słodycze5.

Gdy zostanie osiągnięte prawidłowe stężenie glukozy we krwi, należy pamiętać o posiłku lub przekąsce, aby zapobiec nawrotom hipoglikemii3.

REFERENCJE

1. Torre C et al. Real-world prevalence of mild to moderate hypoglycemic episodes in type 2 diabetes in Portugal: Results from the HIPOS-PHARMA study. Prim Care Diabetes. 2018; 12(6): 537–546.

2. Nilsson M et al. Experimental non-severe hypoglycaemia substantially impairs cognitive function in type 2 diabetes: a randomised crossover trial. Diabetologia. 2019; 62(10): 1948–1958.

3. American Diabetes Association. 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care. 2020; 43(1): 66–76.

4. Diabetes Canada 2018 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada. Can J Diabetes. 2018; 42(1): 1–325.

5. American Diabetes Association Hypoglycemia (Low Blood Sugar). https://www.diabetes.org/diabetes/medication-management/blood-glucose-testing-and-control/ hypoglycemia(Dostęp: marzec 2020).

PL-NON-00223

Powiązane produkty: