Częstość występowania bakterii Gram-ujemnych u pacjentów

z zakażeniami układu oddechowego przebywających na OIOM

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
łącznie odpowiadają za prawie 59% wszystkich RTI
wywoływanych przez bakterie Gram-ujemne1;

20% z nich jest oporne na meropenem

Opis badania1:

  • Program SMART monitoruje podłużną wrażliwość klinicznych izolatów bakteryjnych na wybrane leki
    przeciwdrobnoustrojowe w warunkach in vitro na całym świecie.
  • W latach 2015-2017 zebrano łącznie 17 629 izolatów od chorych z zakażeniami układu oddechowego

Ograniczenia2:

  • Każdego roku liczba ośrodków uczestniczących w programie SMART była odmienna.

SMART – program badawczy dotyczący monitorowania oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe (ang. Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends).

1. Global SMART Data 2017. 2. Karlowsky et al. J Med Microbiol. 2017;66:61-69.

2. Karlowsky et al. J Med Microbiol. 2017;66:61-69.


Wśród izolatów Pseudomonas aeruginosa często

występuje oporność krzyżowa na beta-laktamy

W niedawnym badaniu in vitro (n = 1257 izolatów) porównującym wrażliwość bakterii
Pseudomonas aeruginosa na ceftolozan/tazobaktam i inne antybiotyki beta-laktamowe1:


Wśród izolatów Pseudomonas aeruginosa często
występuje oporność krzyżowa na beta-laktamy

W niedawnym badaniu in vitro (n = 1257 izolatów) porównującym wrażliwość bakterii Pseudomonas aeruginosa na ceftolozan/tazobaktam i inne antybiotyki beta-laktamowe1:

39% (n=490) wszystkich izolatów pochodziło z układu oddechowego.

Częstość występowania wrażliwości na cefepim, piperacylinę/tazobaktam i meropenem wśród izolatów z układu oddechowego wahała się od 63% do 70%.

1. Goodlet KJ et al. Antimicrob Agents Chemother. 2017;62(12):e01350-17.

04/2021 – PL-ZER-00072 – 04/2023