Diagnostyka biomarkerów predykcyjnych

Diagnostyka patomorfologiczna / Diagnostyka biomarkerów predykcyjnych:

Rodzaj i jakość pobranego materiału warunkuje możliwości wykonania diagnostyki patomorfologicznej  i oceny czynników predykcyjnych

Ref. Diagnostyka czynników predykcyjnych u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca cz. III- P.Krawczyk, K.Wojas-Krawczyk, J.Pankowski str 3 ]
  • Materiał tkankowy utrwalony w formalinie i zarchiwizowanych w postaci bloczków parafinowych
  • Materiał komórkowy zabezpieczony w postaci rozmazów na szkiełkach mikroskopowych lub jako cytoblok czyli bloczek parafinowy zawierający zawiesinę utrwalonych komórek
  • krew obwodowa ( mutacje genów wiodących np. EGFR BRAF)

Ref. Diagnostyka cz. predykcyjnych…str 2]

Kompletność, konkluzywność i czas oczekiwania na wyniki oceny patomorfologicznej i oceny czynników predykcyjnych jest w znaczącym stopniu uwarunkowana ilością i jakością pobranego materiału biopsyjnego.

Ale również:

  1. Możliwościami technicznymi oraz doświadczeniem i  współpracą zespołu klinicznego, w tym zwłaszcza pomiędzy klinicystą (pulmonologiem, onkologiem torakochirurgiem) oraz patomorfologiem i biologiem molekularnym,
  2. Optymalną techniką pobrania materiału, jego utrwaleniem
  3. Warunkami transportu i czasu do przekazania materiału do oceny patomorfologicznej.

Ref. Proponowane zalecenia patomorfologiczne dotyczące pobierania materiału tkankowego i cytologicznego do oceny mikroskopowej oraz do badań genetyczno molekularnych w pierwotnym raku płuca prof. .R.Langfort , dr M.Szołkowska/Wiadomości onkologiczne 5/2016 str 5]

Adekwatny zakres informacji klinicznych zawarty w skierowaniu na badanie patomorfologiczne,  w szczególności:

  • stopień zaawansowania raka płuca,
  • ewentualna przeszłość onkologicznej,
  • skierowanie na diagnostykę czynników predykcyjnych EGFR ALK ROS1 i PDL1

znacząco pomaga optymalizować wykorzystanie materiału oraz organizację procesu diagnostycznego, w tym skrócić czas oczekiwania na wynik.

Równoczasowe wystawienie  warunkowego skierowania na diagnostykę biomarkerów predykcyjnych umożliwia uzyskanie pełnej oceny patomorfologiczno-molekularnej w ramach jednego cyklu diagnostycznego.

Świadome korzystanie z materiału diagnostycznego zmniejsza ryzyko jego przedwczesnego wyczerpania i konieczność powtórnej biopsji.

Czas oczekiwania na pełną ocenę czynników predykcyjnych ie powinien przekraczać 10 dni roboczych .

Chorostowska-Wynimko J Rak płuca — nasza krew, pot i obawy Pneumonol Alergol Pol. 2015;83(2):98-100. doi: 10.5603/PiAP.2015.0016.