Zerbaxa

  • Ceftolozan
  • Tazobaktam

Charakterystyka Produktu Leczniczego