Segluromet

  • Ertugliflozyna
  • Metforminy chlorowodorek

Charakterystyka Produktu Leczniczego