1
dzień
6
godzin
31
minut

pozostało do konferencji:
Akademia Symponiczna

RotaTeq

  • Reasortanty ludzko - bydlęce rotawirusa (żywe), wytwarzane w hodowli komórek linii Vero

Charakterystyka Produktu Leczniczego