5
dni
3
godziny
51
minut

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

Ristfor

  • Sitagliptyna
  • Metforminy chlorowodorek

Charakterystyka Produktu Leczniczego