0
dni
6
godzin
23
minuty

Ristaben

  • Sitagliptyna

Charakterystyka Produktu Leczniczego