Pneumovax 23

  • Polisacharyd otoczkowy każdego z 23 serotypów Streptococcus pneumoniae

Charakterystyka Produktu Leczniczego