2
dni
2
godziny
20
minut

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

OncoTice

  • Żywe, atenuowane prątki BCG (Bacillus Calmette-Guérin), podszczep TICE

Charakterystyka Produktu Leczniczego