1
dzień
6
godzin
27
minut

pozostało do konferencji:
Akademia Symponiczna

OncoTice

  • Żywe, atenuowane prątki BCG (Bacillus Calmette-Guérin), podszczep TICE

Charakterystyka Produktu Leczniczego