1
dzień
6
godzin
29
minut

pozostało do konferencji:
Akademia Symponiczna

NuvaRing

  • Etonogestrel
  • Etynyloestradiol

Charakterystyka Produktu Leczniczego