Lotriderm

  • Betametazonu dipropionian
  • Klotrymazol

Charakterystyka Produktu Leczniczego