Januvia

  • Sitagliptyna

Charakterystyka Produktu Leczniczego