3
dni
16
godzin
40
minut

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

Janumet

  • Sitagliptyna
  • Metforminy chlorowodorek

Charakterystyka Produktu Leczniczego