1
dzień
6
godzin
32
minuty

pozostało do konferencji:
Akademia Symponiczna

Janumet

  • Sitagliptyna
  • Metforminy chlorowodorek

Charakterystyka Produktu Leczniczego