Janumet

  • Sitagliptyna
  • Metforminy chlorowodorek

Charakterystyka Produktu Leczniczego