3
dni
16
godzin
40
minut

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

Invanz

  • Ertapenem

Charakterystyka Produktu Leczniczego