10
dni
2
godziny
38
minut

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

Invanz

  • Ertapenem

Charakterystyka Produktu Leczniczego