5
dni
3
godziny
50
minut

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

Invanz

  • Ertapenem

Charakterystyka Produktu Leczniczego