10
dni
2
godziny
33
minuty

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

Delstrigo

  • Dorawiryna/Lamiwudyna/Dizoproksyl tenofowiru

Charakterystyka Produktu Leczniczego