Delstrigo

  • Dorawiryna/Lamiwudyna/Dizoproksyl tenofowiru

Charakterystyka Produktu Leczniczego